Automatické mlýny SFÉRA

11. 10. 2023

Děti ze Zvídálků navštívily programy Na křídlech ptáků a Všechny barvy duhy a byly unešené !!!!! Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zbudování tohoto nádherného vzdělávacího prostředí.

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy