Informace rodičům

Formuláře ke stažení

Různé dokumenty a formální zprávy nejen pro rodiče.

Jídelníček

Jídelníček vyplňujeme vždy na celý týden dopředu. Můžete se tak podívat, co budou mít děti k obědu a svačině celý týden.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70.

Sleva na dani

Vážení rodiče, dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2022 uhrazené školné v předškolním zařízení.

Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Prázdniny

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena: od 1.7.do 8.7. a od  1.8 do 26.8.2022. Přijímací řízení na prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ bude probíhat 19.4.2022 od 7.00 do 16.00 hod. Rodiče si přinesou vyplněnou žádost zveřejněnou v příloze, potvrzení od zaměstnavatele. Upřednostněny budou přihlášky ze stejného spádového obvodu, viz. zveřejněná kritéria.

Zápis do ZŠ na školní rok 2023 - 2024

Zápisy do ZŠ budou probíhat ve dnech 19.4.2023 - 20.4.2023 přes aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/