Informace rodičům

Formuláře ke stažení

Různé dokumenty a formální zprávy nejen pro rodiče.

Jídelníček

Jídelníček vyplňujeme vždy na celý týden dopředu. Můžete se tak podívat, co budou mít děti k obědu a svačině celý týden.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70.

Sleva na dani

Vážení rodiče, dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2023 uhrazené školné v předškolním zařízení.

Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Prázdniny 2024

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena: od 22.7.do 23.8. 2024. Přijímací řízení na prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ bude probíhat 17.4.2024 od 7.00 do 16.00 hod. na konkrétní mateřské škole. Rodiče si přinesou vyplněnou žádost, která je zveřejněná na stránkách školy, potvrzení od zaměstnavatele. Upřednostněny budou přihlášky ze stejného spádového obvodu u dětí zaměstnaných rodičů.

Zápis do ZŠ na školní rok 2024 - 2025

Zápisy do ZŠ budou probíhat ve dnech 17.4.2024 - 18.4.2024 přes aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/

Příjem dětí z Ukrajiny

Příjem žádostí ukrajinských dětí, které mají dočasnou ochranu bude 13.6.2023 od 8.00 do 16.00 hodin.

POČET VOLNÝCH MÍST 0

 

Počet žádostí : 2

Počet přijatých dětí : 0

Počet nepřijatých dětí : 2

registrační číslo - 1/2023/ U

                                 2/2023/U

vyvěšeno a oznámeno rodičům dne 19.6.2023