Informace rodičům

Formuláře ke stažení

Různé dokumenty a formální zprávy nejen pro rodiče.

Jídelníček

Jídelníček vyplňujeme vždy na celý týden dopředu. Můžete se tak podívat, co budou mít děti k obědu a svačině celý týden.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70.

Sleva na dani

Vážení rodiče, dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2021 uhrazené školné v předškolním zařízení.

Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Prázdniny

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena: od 2.8 do 27.8.2021. Přijímací řízení na prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ  vzhledem k epidemiologické situaci se neuskuteční.