Prázdniny 2024

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena: od 22.7.do 23.8. 2024. Přijímací řízení na prázdninový provoz pro děti z jiných MŠ bude probíhat 17.4.2024 od 7.00 do 16.00 hod. na konkrétní mateřské škole. Rodiče si přinesou vyplněnou žádost, která je zveřejněná na stránkách školy, potvrzení od zaměstnavatele. Upřednostněny budou přihlášky ze stejného spádového obvodu u dětí zaměstnaných rodičů.