Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Platby na školní rok 2023/2024
Školné (platí všechny děti mimo předškolních dětí)    650 Kč
Školné (děti s odkladem školní docházky a předškolní děti)    0 Kč
Stravné (mladší a předškolní děti)    900 Kč
Stravné (děti s odkladem školní docházky)    940 Kč

Platby na školní rok 2023/2024

  • Platby budou na účtu MŠ vždy od 1. do 7. toho měsíce, tzn. první platba od 1. do 7. září 2023. Nezapomeňte uvést variabilní symbol a jméno svého dítěte.
  • Číslo účtu: 39431561/0100
  • Vyúčtování se provádí 2x ročně, tj. v měsíci lednu a červenci.

Omluvy dětí

Do 7 hod. na tel. čísle:

Poslední platba od 1. do 7.6.2024 na červen - NEPŘEHLÉDNĚTE!

  • vedoucí školní jídelny Ivana Vykydalová - tel. 731 921 007
​Platba na prázdniny se bude platit převodem z účtu dne     
Školné ( platí všechny děti, mimo předškolních dětí a dětí s OŠD)       
Stravné ( platí děti, které budou MŠ o prázdninách navštěvovat)                         děti s OŠD 

 

Platby na školní rok 2024/2025
Školné (platí všechny děti mimo předškolních dětí)     
Školné (děti s odkladem školní docházky a předškolní děti)     
Stravné (mladší a předškolní děti)     
Stravné (děti s odkladem školní docházky)