Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Platby na školní rok 2022/2023
Školné (platí všechny děti mimo předškolních dětí)    600 Kč
Školné (děti s odkladem školní docházky a předškolní děti)    0 Kč
Stravné (mladší a předškolní děti)    900 Kč
Stravné (děti s odkladem školní docházky)    940 Kč

Platby na školní rok 2022/2023

  • Platby budou na účtu MŠ vždy od 1. do 5. toho měsíce, tzn. první platba od 1. do 5. září 2022. Nezapomeňte uvést variabilní symbol a jméno svého dítěte.
  • Číslo účtu: 39431561/0100
  • Vyúčtování se provádí 2x ročně, tj. v měsíci lednu a červenci.

Omluvy dětí

Do 7 hod. na tel. čísle:

Poslední platba od 1. do 5.6.2023 na červen - NEPŘEHLÉDNĚTE!

  • vedoucí školní jídelny Ivana Vykydalová - tel. 731 921 007
​Platba na prázdniny se bude platit převodem z účtu dne    15.6.2023 
Školné ( platí všechny děti, mimo předškolních dětí a dětí s OŠD)      500,- Kč 
Stravné ( platí děti, které budou MŠ o prázdninách navštěvovat)  855,- Kč            893,- Kč  děti s OŠD 

 

Platby na školní rok 2023/2024
Školné (platí všechny děti mimo předškolních dětí)    650 Kč
Školné (děti s odkladem školní docházky a předškolní děti)    0 Kč
Stravné (mladší a předškolní děti)    900 Kč
Stravné (děti s odkladem školní docházky)    940 Kč