Školní jídelna

Informace o platbách školní jídelny, kontakty na omluvy dětí a kontakty na vedoucí školní jídelny.

Platby na školní rok 2021/2022
Školné (platí všechny děti mimo předškolních dětí)    600 Kč
Školné (děti s odkladem školní docházky a předškolní děti)    0 Kč
Stravné (mladší a předškolní děti)    740 Kč
Stravné (děti s odkladem školní docházky)    760 Kč

Platby na školní rok 2021/2022

  • Platby budou na účtu MŠ vždy od 1. do 5. toho měsíce, tzn. první platba od 1. do 5. září 2021. Nezapomeňte uvést variabilní symbol a jméno svého dítěte.
  • Číslo účtu: 39431561/0100
  • Vyúčtování se provádí 2x ročně, tj. v měsíci lednu a červenci.

Omluvy dětí

Do 7 hod. na tel. čísle:

Poslední platba od 1. do 5.6.2022 na červen - NEPŘEHLÉDNĚTE!

  • vedoucí školní jídelny Lenka Jánková - tel. 773 542 135
​Platba na prázdniny se bude platit převodem z účtu dne 
Školné ( platí všechny děti, mimo předškolních dětí a dětí s OŠD) 
Stravné ( platí děti, které budou MŠ o prázdninách navštěvovat)