DIGITALIZUJEME ŠKOLU realizace investice NPO - komponenta 3.1

K dosažení cíle č. 174 naše MŠ obdržela finanční prostředky ve výši 51 200,- Kč na pořízení digitálních pomůcek.