Hmyzí domečky z Věznice Pardubice - dar

23. 3. 2023

Velice děkuji Mgr. Zuzaně Janíkové a Bc. Josefu Sedlákovi, kteří společně s odsouzenými vyrobili a předali našim dětem nádherné hmyzí domečky a ostatní plyšové hračky, ze kterých máme obrovskou radost. Dále bych chtěla poděkovat řediteli věznice plk. Mgr Jaroslavu Rozsívalovi, že umožnil toto předání a Ing. Viktoru Hricovi, který pomáhal s převozem a ustavením domečků. Velice si vážíme Vašeho úsilí, které bude v dětech rozvíjet lásku k přírodě a potřebu přírodu chránit a pečovat o ni.

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy