Platba na prázdniny

27. 6. 2023

Vedoucí školní jídelny žádá rodiče o zaplacení platby na prázdniny, více informací v sekci školní jídelna.

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy