Poděkování p. Balintovi

14. 6. 2023

Moc děkujeme za peněžní dar ve výši 2 000,- Kč na výtvarné potřeby.

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy