Poděkování p. Dorufovi

17. 9. 2021

Od 1.9.2021 je spuštěna nová webová prezentace MŠ. Srdečně děkuji p. Dorufovi za sponzorský dar ve výši 42 350,- Kč. Tato částka částečně pokryla náklady na jejich zhotovení. 

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy