Poděkování p. Hanulíkové

14. 6. 2023

Děkujeme moc za peněžní dar ve výši 5 000,- Kč na výtvarné potřeby.

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy