Poděkování p. Selerovi

1. 10. 2020

P. Seler věnoval MŠ dezinfekční přípravky - 2 kanystry s obsahem 25 l a 7 lahví s obsahem 750 ml. Moc děkujeme !!!

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy