Poděkování rodičům předškoláků

21. 6. 2021

Moc děkujeme rodičům předškoláků, že nevyčerpané finance na kulturu za školní rok 2020 - 2021 věnovaly MŠ na pořízení výtvarných potřeb pro děti. Moc nám to pomohlo, neb kromě jiných výdajů a nutných oprav jsme letos pořídili dětský nábytek na Motýlky a novou pračku, sušičku...

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy