Projekt Šablony III od září 2021 do června 2023

Na základě žádosti podané v březnu 2021 MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši MŠ ve výši 310 485,- Kč