Smysly zvířat

přednáška, Ekocentrum a záchranná stanice Lipec