Výrobky našich keramiků II.pololetí

Motýlci, Zvídálci