Výrobky našich malých keramiků

16. 12. 2020

To máme ale šikulky, radost pohledět!

Marie Habichová
Ředitelka mateřské školy